Årsmøtet i Skoger og Konnerud Historielag avholdes på Sørvangen torsdag 23. mars kl. 19:00

Program:

    • Årsmøtesaker i henhold til vedtektene. Her kan du laste ned vedtektene.
    • Vi serverer kaffe og kaker ved møtets begynnelse.
    • Loddsalg i pausen. 

Gratis inngang.

Fotogruppa vil vise noen filmsnutter fra kl. 18:30

 

Eventuelle forslag må være styret i hende innen 7. mars.

Valgkomitéens innstilling er nå klar, og kan lastes ned her.

Velkommen!

 

Styret