Skoger og Konnerud Historielag inviterer til årsmøte på Sørvangen,

torsdag 31. mars kl. 19:00

 

Program:

Årsmøtesaker i henhold til vedtektene

Enkel servering

Utlodning

Gratis inngang

Fotogruppa viser bilder i pausen

Eventuelle forslag må være styret i hende innen 13. mars

Valgkomitéens innstilling finner du her

Velkommen!

Styret