Teatergruppe ”Det Dramatiske Selskab” gjennomførte en historisk vandring gjennom gamle industriområder på Konnerud. Erik Bjørløw - Larsen ledet vandringen og var historieferteller, han har utgitt boken om Jarlsberg Verk og Christen Hickman. Det ble en spennende vandring i industrieventyret til Christen Hichman langs Verkenselva opp til Stordammen  lørdag 28. og søndag 29 august,
Starten på vandringen var fra parkeringsplassen ved fotballbanen ved Jarlsbergveien og avsluttet på demningen ved Stordammen. Store og små hadde møtt opp på begge dagene, som måtte følge smittevern restriksjoner. Det ble en spennende vandring, med flere overraskelser og dramatikk fra industrieventyret langs Verkenselva.