Årsmøte ble gjennomført 9.september 2021 og flere nye personer har kommet inn i mange av historielagets oppgaver.

Historielagets formål er å verne om kulturminner, samle muntlige og skriftlige tradisjoner om liv og arbeid i eldre tider og spre kunnskap om fortiden. Historielaget har 419 medlemmer, normale tider er styret ansvarlig for flere arrangement, men det siste året har de aller fleste arrangement blitt avlyst etter FHI sine smittevernsrestriksjoner.

Styret har følgende sammensetning i 2021, Hanne Skjeldrum Fretheim fortsetter som leder, Jan Sundby nestleder, Linda Skjeldrum sekretær, Gunnar Wam kasserer, styremedlemmer og varamedlemmer er Kåre Odden, Liss Irene Prøis, Trond Julin og Jakob Vik. Jon Halden og Anne Lise Bjørge Erichsen takket av etter mange år i styret.

Styret takket alle for innsatsen, de som har bidratt i komiteer og utvalg, uten frivillig innsats og interesser hadde det ikke vært mulig å ha en aktiv forening. Nye ble ønsket velkommen inn i de forskjellige utvalgene på Sørvangen den september kvelden.

Årsmøte skulle vært gjennomført 8.april, men ble flyttet til 9.september og da ble det også mulig å gjennomføre årsmøte.