Styret har bestemt å avlyse quizkvelden, som er planlagt på Skogvang 18.2. Vi har håpet i det lengste at vi skulle fått gjennomført denne kvelden, men ser nå at det ikke kan forsvares.
Valgkomiteen er igang med å se på hvem som er på valg, de oppfordre medlemmer som er valg i de forskjellige komiteer til å fortsette videre! Det er vanskelig for nye å komme inn i en komite, da det ikke er vanlige møter grunnet smittevernsrestriksjoner.