Det blir Høstmøte på Sørvangen torsdag 22.10 kl. 19.00
Tom Helgesen og Tom Schandy kommer, de forteller og viser bilder fra bl.a. siste bok " Med sjumilsstøvler" her blir det mulighet for bokkjøp. Det blir enkel servering og loddsalg m/vipps. Inngang kr. 50,- (vipps). Smittevernshensyn tas etter gjeldene regler. Velkommen!