Noen av skuespillerene i "Det Dramatiske Selskab" som deltar i stykket. Foto: Arild Sønstrød

Skoger og Konnerud Historielags teatergruppe «Det Dramatiske Selskab» har laget en historisk teateroppsetting fra hendelser i gamlekirkens rikholdige historie. Stykket spilles på jubileumsdatoen søndag 30. august etter gudstjenesten som starter klokken 11.00.

Det er en forteller som binder stykket sammen og som holder publikum orientert om tidsepoke og hendelsen/situasjonen i handlingen som kommer.  Det er også tre syngende damer som kommer gående mellom hver fortelling og i stor grad gir stemning til stykket.

I første fortelling er to kvinner som lever på slutten av 1100-tallet ute og plukker blomster i skogen og går seg fullstendig vill.  Helt utslitte finner de en kilde med vann som gir dem kreftene raskt tilbake.  Kvinnene er bedrestilte i tiden og mener at dette er en Olavskilde.  De er enige om at her bør det bygges en kirke til St. Olavs ære og til glede for kvinnenes slekter og hele Skauers befolkning.

I tablå to slår lynet ned i klokketårnet på kirken.  Året er 1648 og Norge er en del av Danmark-Norge.  Lynnedslaget forårsaker en kraftig brann.  Til alt hell følger et voldsomt regnskyll med tordenværet. Men skadene er skjedd.  Deler av klokketårnet og taket har falt ned.                                                        Kong Fredrik 4. i København har solgt kirken til   Greven av Jarlsberg.  Det er vanskelige økonomiske tider da greven kommer til kirken for å se på skadene.   Han blir fortvilet og er inne på tanken om å rive kirken, men kirketjener Hansen vet råd som gjør greven i adskillig bedre humør.  Kirketjeneren blir lovet jobb så lenge han ønsker, og kona Alvilde vil gi han en kopp kaffe som akkurat har kommet til Norge.  Dette skal feires.

I 1825 har bygda bestemt seg for at de vil ha orgel i kirken.   De har kontaktet orgelbygger Engelstad for å forhøre seg om jobben.  Det er sogneprest Andreas Jacob Lund som er prest på denne tiden.  Han er en rettferdig og populær prest, men er frittalende og holder en hånd over de fattige og kan være streng mot de bedre stilte.  Flere mener han har spesielle evner og noen mener til og med at han har en svartebok.  I følget som møter orgelbyggeren er det flere bønder med hustruer og prestefruen som er svært glad i sang og som ønsker at kvinnene kan synge salmer sammen til de nye orgeltonene.  Men har de råd til dette og hvor lang tid tar det?  En av bøndene har en datter som gjerne skulle vært giftet bort litt raskt til orgeltoner.

Det er åpent for inntil 200 tilskuere, og det koster ingen ting å se på.