Utsikt over bygda fra Borgegårdene. Foto: Christoffer Borge Johansen

Skoger og Konnerud Historelag avholder det utsatte årsmøtet i foreningen på Sørvangen torsdag 3. september klokken 19.00. Valg og vanlige årsmøtesaker står på programmet. Alle medlemmer har fått innstillingen fra valgkomiteen presentert i Historielagsnytt.

Leder Hanne Skjeldrum Fretheim melder at styret i samarbeid med Sørvangen har bestemt følgende smitteverntiltak: Navn og telefonnummer blir notert ved ankomst. Det blir servert kaffe og kaker ved oppstarten av møtet av en bordansvarlig i arrangementskomiteen. Loddsalg utgår, men alle får utdelt ett lodd hver. Ellers er det god tilgang til hånddesinfeksjon i tillegg til såpe og vann.
Årsmøtet skulle opprinnelig vært arrangert på Sørvangen torsdag 2. april, men ble utsatt på ubestemt tid på grunn av corona-epidemien.