Om Skoger og Konnerud Historielag

  • «Skoger og Konnerud Historielag har som formål å verne om kulturminner, samle muntlige og skriftlige tradisjoner om liv og arbeid i eldre tider, og spre kunnskaper om fortiden i sitt virkeområde. Dette søkes oppnådd bl.a. ved å samle, registrere og restaurere minner av historisk interesse som knytter seg til nærings- og kulturliv, til slekter, gårder og boplasser.»

Dette er formålsparagrafen til Skoger om Konnerud Historielag. I denne artikkelen ønsker vi å gi gamle og nye lesere en orientering om hva vi driver med.

Det startet 29. april 1975 med et stiftelsesmøte på Skogvang. Den første oppgaven man kastet seg ut i var å registrere gamle jordbruksredskaper. De ble samlet på gården Mellom-Borge i Skoger hvor vi har bygdesamlingen. Allerede etter fem år følte man at det var utrettet mye og det første heftet kom ut, «Vi ser tilbake», med mye historisk stoff fra tidligere Skoger kommune som Historielaget hadde som sitt område fra starten. Senere ble Åskollen og Tangen etablert om eget historielag. Fra 2005 konsentrerte man arbeidsområdet til bydelene Skoger og Konnerud – og byttet navn til Skoger og Konnerud Historielag.

Klikk på de forskjellige lenkene for å lese mer om våre utvalg og grupper.

 

Veinavnkomiteen