Skjeldrumsaga 


Vi har også tatt på oss ansvaret for å bevare saga på Øvre Skjeldrum gård i Skoger. Gjennom dugnadsinnsats og solide støttespillere er det nedlagt en stor dugnadsjobb. 6. september 2015 ble den restaurerte saga åpnet for publikum med et nyinnredet, lite skogbruksmuseum i underetasjen.

Klikk her for å se en filmsnutt fra Skjeldrumsaga.

 

Årsrapport for Skjeldrumsaga 2021

Medlemmer av Skoger og Konnerud Historielags gruppen for Skjeldrumsaga:

Svein Johansen

Willy Johansen

Erik Juel

Linda Skjeldrum

Tom Hayden

Som i fjor har det på grunn av Kovid-pandemien heller ikke i år vært mye aktivitet på Saga. Det var en liten gruppe pensjonister fra Hillestad som ble vist rundt av Linda sist sommer. Medlemmer av gruppen for Saga hadde en liten idé-dugnad hjemme hos Linda i februar 2022 og noen idéer ble videresendt til styret i Skoger og Konnerud Historielag.

Konnerud mars 2022 Erik Juel