Historielagsnytt
Vårt medlemsblad - Historielagsnytt - er utgitt siden 1982. Bladet kommer ut to ganger i året. I tillegg til at vi formidler aktiviteter i laget, bringer vi reportasjer fra vårt nærmiljø. Vi tar mer enn gjerne i mot tips til stoff - og gode bilder! Bladet er tilgjengelig i elektronisk form via vårt bildearkiv på Internett. Det er alle utgaver fra og med 2008 som ligger der.

 

ÅRSRAPPORT 2021 Historielagsnytt

 

Redaksjonskomiteen: Halldis C. Sørby, Elin Eskerud, Inger Johnsrud og Tone Sverreson Ørmen (redaktør).

Bladet ble i 2021 produsert etter samme retningslinjer og målsetning som tidligere. Det betyr en tilnærmet geografisk og aldersmessig fordeling av innhold. Vi forsøker å fortsette trenden med å ha noen flere saker der folk i 40 – og 50-årene kan dra kjensel fra sin egen oppvekst, målet er å skape leselyst også i flere aldersgrupper.

Foreningens arrangement dekkes med forhåndsomtale for å skape interesse, og med reportasje fra selve arrangementet.

De to utgavene i 2021 hadde 32 sider, slik vi pleier.

Redaksjonskomiteen er veldig heldig som får tilsendt stoff fra freelancer Per Runar Thoresen og Erik Grinderud, i tillegg prøver Asle Wang å levere en eller annen bil historie. Han er særdeles opptatt av gamle biler og bilenes historie med et muntert blikk.

I tillegg til redaksjonsmøter, nettjobbing og bladutgivelse, klarte vi å ha et spisemøte på Imjelt, det var veldig hyggelig, men det ble færre redaksjonsmøter grunnet smitterestriksjoner.

Vi ønsker at medlemmer kan sende oss bilder med litt tekst, gamle dokumenter, brev som de finner på loft eller kjeller og vi kommer gjerne hvis du/dere har noe spennende og fortelle.

Vi hadde håpet at flere hadde sendt bilder av stabbur på gården sin, eller hos en bekjent. Skriv på byggeår og info.

Distribusjonsgruppa ledet av Per Runar Thoresen tok også i 2021 ansvaret med å hente bladene på trykkeriet, sette på adresselapper og få de ut i postkassene til alle våre medlemmer. Tusen takk!!

Vi takker for innsendte bidrag, men vi ønsker oss flere!

 

Konnerud, 9.mars 2022- Tone Sverreson Ørmen