Historielagsnytt
Vårt medlemsblad - Historielagsnytt - er utgitt siden 1982. Bladet kommer ut to ganger i året. I tillegg til at vi formidler aktiviteter i laget, bringer vi reportasjer fra vårt nærmiljø. Vi tar mer enn gjerne i mot tips til stoff - og gode bilder! Bladet er tilgjengelig i elektronisk form via vårt bildearkiv på Internett. Det er alle utgaver fra og med 2008 som ligger der.

Vi ønsker at medlemmer kan sende oss bilder med litt tekst, gamle dokumenter, brev som de finner på loft eller kjeller og vi kommer gjerne hvis du/dere har noe spennende og fortelle.

Vi hadde håpet at flere hadde sendt bilder av stabbur på gården sin, eller hos en bekjent. Skriv på byggeår og info.

Vi takker for innsendte bidrag, men vi ønsker oss flere!