Bygdesamlingen
På Mellom-Borge i Skoger har vi vår bygdesamling. Historielaget har i sitt eie nærmere 500 gjenstander fra dagliglivet på landsbygda, inkludert en del jordbruksredskaper fra Skoger. Det store engasjementet er det ikke rundt bygdesamlingen, men vi håper nå å ruste den opp og være mer aktive i å markedsføre den for publikum og ikke minst skoleverket. Vi mener et besøk på bygdesamlingen er interessant læring.