Bøker og hefter
Historielaget har i egen regi gitt ut heftene "Vi ser tilbake" som ble publisert ved 5-årsmarkeringen i 1980, og "Folk og fàr". Laget har også gitt ut boka "Vandring langs et vassdrag". I tillegg har vi sikret oss restopplaget av Erik Bjørløw-Larsen og Jo Sellægs praktbok om Konnerudverket.

Heftet omhandler boplasser, stier og veier i gamle Skoger kommune, mens boka er en vandring langs Verkenselva fra Konnerudkollen til golfbanen i Skoger. Alt selges gjennom Historielaget. Vi har en egen sti-og boplasskomitee som driver merking av kjente steder.o.a.