Bildet forteller historie
Fotogruppa samler og registrerer bilder fra våre to bydeler, og det historiske bildearkivet har nå passert 3.000 bilder (inkusive mange bilder fra våre arrangementer og skuespill gjennom årene). Fotogruppa tar i mot bilder fra alle situasjoner, hendelser og miljøer. De blir digitalisert og lagt ut i vår bildeløsning på Internett. Gruppa stiller seg til disposisjon for foreninger o.a. med hensyn til visning av bilder. Medlemmer kan selv se på bildene via menypunktet "Historiske bilder".

 

Årsrapport fra Foto- og IT-gruppa 2021 - 2022

Fotogruppa har bestått av Tom Hayden, Torill Juel, Per Runar Thoresen, Otto Martin Tollefsen, Nils Borge og Ingar A. Steen (leder).

Arkivet på nettet består pr. mars 2022 av totalt 4927 filer, hvorav 4775 bilder.

Også dette driftsåret har vært sterkt preget av koronapandemien. Planlagte møter i Fotogruppa er blitt avlyst, kun 5 møter er gjennomført. Likevel har det blitt utført en betydelig arbeidsinnsats med opplasting og redigering av bilder utført av enkeltmedlemmer hjemmefra via nettet.

Historielaget har hatt en stor samling glassplatenegativer liggende. Disse ble gitt Skoger Historielag en gang på 1980-tallet. Tom Hayden fattet interesse for disse og sammen med undertegnede gikk vi i gang med avfotografering og registrering av det som lå ved av opplysninger om bildene.

Styret innvilget 5000 kroner til profesjonell skanning hos Fotohuset i Drammen. Resultatet er 356 skarpe, flotte bilder som viser mye av tidsånden og livet i tidsperioden 1900 - 1920. Alle bildene er nå tilgjengelige i arkivet, men det gjenstår fortsatt noe registrering av navn på personer og steder.

Gjennom året har det kommet en del henvendelser både fra medlemmer og andre, noen med bilder til arkivet vårt, og noen bare med spørsmål som er besvart etter beste evne.

Vår datakonsulent gjennom mange år, Jon Wolla, har lagt ned virksomheten sin og anbefalte oss å ta kontakt med Bjørn Hansen, BG Web som ny datakonsulent.

I første omgang gjorde vi avtale med Bjørn Hansen om en høyst påkrevd oppdatering av systemene våre til en pris på kr 6500.- ekskl. mva, og seinere inngikk vi en avtale om årlig vedlikehold til en pris på kr 4500,- ekskl. mva.

Oppfølging av historielagets IT-systemer internt har hatt et stort behov for forsterking. Fotogruppa har fått avsvaret for oppfølging av IT-systemene, men etter Arve Hoven gikk bort hviler mye av oversikten og oppfølgingen på en person. Fotogruppa tok dette opp i et brev til styret som sammenkalte til et møte. Dette førte til at Liss Irene Prøis har tatt på seg å bistå med sin IT-kompetanse. I første omgang med å sette seg inn i systemet for redigering av hjemmesiden og bistå redaktøren med dette. Etter hvert vil hun sette seg inn i alle historielagets dataverktøy og ikke minst å kunne bistå de enkelte komitéene med sikker lagring av sine dokumenter, bilder og annen digital dokumentasjon.

 

Skoger/Konnerud den 10. mars 2022

Foto- og IT-gruppa

Ingar A. Steen