Nyttige lenker

Aktuelle websider

wwwlinks
Her finner du en samling lenker til andre websider vi mener inneholder nyttig informasjon for deg som er interessert i lokalhistorie. Tips oss gjerne om sider du mener mangler i denne oversikten. Kontaktinfo finner du i menyen.

Klikk på en tittel under, og sidene vil bli åpnet i et nytt vindu.

Hvis du ikke får lenkene til å virke, setter vi pris på om du melder fra til oss via e-postadresse web@skhist.no

 

 • Skogerboken er bygdebok for tidligere Skoger herred. Boken kom ut i 1931. Den finnes nå tilgjengelig i digitalisert form på Nasjonalbibliotekets nettsted. Denne lenken fører deg direkte til boken.

 • Drammen Byarkiv ble opprettet 1. januar 2007 og er kommunens arkivmyndighet og arkivdepot. Byarkivets hovedoppgave er arkiv- og dokumenthåndtering for Drammen kommune i henhold til lov og forskrifter.

 • Drammen Rotary har med denne boka, nå også i digital versjon, sørget for at industrien som skapte Drammen ikke skal gå i glemmeboka. Forfatterne er byhistorikerne Per Otto Borgen og Reidar Heieren.  (Kilde: Nasjonalbiblioteket)

 •  Nasjonalt nettsted for lokalhistorie
  Lokalhistorie.no er oppbygd i regi av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI), som også er eier og redaksjonelt ansvarlig for nettstedet.

 •  Terra Buskerud
  Terra Buskerud er laget for alle som er interessert i å lese om Buskerud før og nå, både barn, ungdom og voksne. Terra Buskerud er et av Buskerud fylkeskommunes prosjekter for å styrke formidlingen av kulturarv og historie. Nettressurs laget av Buskerud fylkeskommune.
  (Kilde: HER VI BOR)

 •  DigitaltMuseum
  Målet med DigitaltMuseum er at museenes samlinger skal være lett tilgjengelig for alle interesserte, uavhengig av tid og sted. Håpet er at samlingene nå enklere skal kunne brukes til studier, undervisning og bildesøking.

 •  Arkivportalen
  Arkivportalen.no er en nasjonal søketjeneste på tvers av arkivinstitusjoners kataloger. Her vil du kunne finne informasjon om hvilke historiske arkiver og dokumenter som befinner seg i det mangfoldet av arkiver som finnes i Norge.

 •  Digitalarkivet
  Digitalarkivet presenterer dokumenter fra Arkivverket i digital form. Du kan søke i databaser/tabeller, lese fulltekstavskrifter, bla i bilder og/eller lytte til digitalisert lyd. Digitalarkivet er åpent for alle og gratis å ta i bruk.

 • DIS-Norge, Slekt og Data:
  På Gravminner i Norge samler vi inn informasjon om alle gravminnene i Norge. I tillegg til navn på den avdøde, fotograferer vi også gravminnene. Det jobbes også med å samle inn bilder av alle minnesmerker som inneholder personnavn. I tillegg vil du finne bilder av kirker/kapeller.

 • Forfatter:
  Publisert:
  Drammen, 1965

 •  Heftet «FOLK OG FÁR»
  Her kan du lese heftet «FOLK OG FÁR». Heftet ble utgitt av Skoger Historielag i 1991. Det beskriver gamle boplasser, stier og veier i tidligere Skoger kommune. Folketellingen i 1875 er også tatt med.

 •  Gruber og skjerp i Konnerudfeltet
  Bok utgitt av Erik Bjørløw-Larsen i 1990 i samarbeid med Norsk Bergverksmuseum og daværende Skoger Historielag.

 •  Skogene mellom Drammenselva og Eikeren
  Bok utgitt av Drammens og Oplands Turistforening i 1996 med Tom Helgesen som redaktør.

 •  Sande Historielag
  Sande Historielag har som oppgave å verne om de historiske kulturminner og den kultur som tidligere slekter har etterlatt seg i bygda. Sande Historielag ble grunnlagt i 1969.

 •  Tangen og Åskollen Historielag
  Historielaget ble stiftet i 1979 for å bevare minnene om noen av de bedriftene ved Drammensfjorden (Drammens Glassverk, Nøsted Bruk og Drammens Jernstøperi) som en gang var hjørnesteiner i byens næringsliv og dermed grunnlaget for menneskenes eksistens og for den kulturelle blomstring som fant sted i området rundt bedriftene.

 •  Konnerudgruvene
  Konnerud Gruber eies i dag av Stiftelsen Konnerudverket, som har restaurert store deler av området og dermed gjort et spennende stykke gruvehistorie tilgjengelig for besøkende.

 •  Bildealbum Konnerudgruvene
  Bildealbum for Konnerudgruvene som ligger på Flickr.

 •  Eiker Arkiv
  Eiker Arkiv er et lokalhistorisk arkiv for kommunene Øvre Eiker og Nedre Eiker. Arkivet er et samarbeid mellom Eiker Historielag, Øvre Eiker bibliotek og Nedre Eiker bibliotek og er et ledd i bibliotekstjenesten i de to kommunene.

 •  Drammen Historielag
  Drammen Historielag ble stiftet 24. mars 1980 og har som formål å vekke interesse og skape forståelse for vårt lokalsamfunns historie. Laget vil arbeide for å utbre kjennskap til vår kulturarv og verne kulturminner av alle slag.