Her finnes en oversikt over alle tillitsvalgte i laget etter valget i 2017:

Valgte2017.pdf