På denne siden finner du et interaktivt kart hvor vi har samlet en del historisk stoff og informasjon. Kartet har mange markører, og hver markør har informasjon om det stedet hvor markøren er plassert. Klikk på markøren for å få opp tekst og bilder. Innholdet er kategorisert med hjelp av farger på markørene. Under står det en liten oversikt over hva de forskjellige fargene viser til.

For å vise eller skjule en eller flere kategorier med markører, kan dere klikke på dette ikonet på kartet. Da kommer en oversikt over alle kategoriene fram, og hvis dere da klikker på det lille øyet til venstre for kategorinavnene så vil tilhørende markører enten vises eller skjules.

 

Matrikkelgårder og bruk under disse

Kirker, idrettsanlegg, veier og andre offentlige steder

Butikker, smier, verksteder, sagbruk m.m

Fortidsminner, arkeoligiske funn m.m

Alt annet