Sti- og boplasskomitéen

Komiteens medlemmer: Erik Bjørløw-Larsen, leder, Hans Gundesø og Tore Skjeldrum. Komiteen fikk 20. januar 2021 i oppdrag av styret, etter forespørsel fra AS Selvik Bruk, «å fornye informasjonstavlene ved hjemmefront-cellene» på Vestskauen. Prosjektet er gjennomført,...

Distribusjonsutvalget

Distribusjonsutvalget er Historielagets «sesongarbeidere». Utvalget har bestått av Hans Myhre, Knut Ingar Samuelsen og Per Runar Thoresen. (leder) Utvalget trår i kraft så snart Historielagsnytt er ferdig trykket. Oppgaver: Hente bladene på trykkeriet, sette på ca....

Rønnehue

Rønnehue Boplassen Rønnehue inne på Vestskauen disponeres av Skoger og Konnerud Historielag etter avtale med eieren Selvik Bruk. Plassen er restaurert på dugnad de siste årene, og er nå gjort tilgjenglig for utleie, men kun for voksne medlemmer av historielaget. På...

Skjeldrumsaga

Vi har også tatt på oss ansvaret for å bevare saga på Øvre Skjeldrum gård i Skoger. Gjennom dugnadsinnsats og solide støttespillere er det nedlagt en stor dugnadsjobb. 6. september 2015 ble den restaurerte saga åpnet for publikum med et nyinnredet, lite...

Bygdesamlingen

På Mellom Borge i Skoger har vi vår bygdesamling. Der har vi over 520 gjenstander fra dagliglivet på landsbygda, inkludert jordbruksredskap. Bygdesamlingsgruppa har i 2022 og 2023 rustet opp samlingen. All redskap i kjelleren ble tatt ut og vasket, nytt gulv ble lagt...

Historielagsnytt og Distribusjonsutvalget

Historielagsnytt Vårt medlemsblad – Historielagsnytt – er utgitt siden 1982. Bladet kommer ut to ganger i året. I tillegg til at vi formidler aktiviteter i laget, bringer vi reportasjer fra vårt nærmiljø. Vi tar mer enn gjerne i mot tips til stoff –...