De nye skiltene til cellene på Vestskauen

De nye skiltene til cellene på Vestskauen

Siden Vestskogjegernes celler ble forlatt 7. mai 1945 har det vært stor interesse, mystikk og spenning over det som foregikk der inne. Mange setter stor pris på den årlige minneseremonien i HV- regi ved bautaen ved Lauvkolltjern, et arrangement Skoger og Konnerud...
Malmveitur 2023

Malmveitur 2023

Til Medlemmer og andre interesserte. Mange husker at vi i fjor åpnet ny Malmveitrase fra Nikkerud til Eidsfoss. Planen var at det i år skulle arrangere en ny tur i regi av Turistforeningen, men av forskjellige årsaker må dette utgå i år. I stedet  har noen frivillige...

Veinavnkomiteen i Drammen Kommune 2022

Vi hadde Teams-møte 12. januar 2022. Det var 4 navnesaker, og en nyoppstartet navnesak om naturreservatet Leitjernområdet på Vestskauen. Her ble det forslått at navnet skulle skrives som det uttales lokalt : Leitjenn Vei 6001 – Sykehustomta   –...

Kumingruppa

Kumingruppa har vært i virksomhet siden 2013  og er navnet på en gruppe oppnevnt av SKH-styret /Drammen Kommune hvis mandat var å registrere tekniske kulturminner. Medlemmer: Tom Hayden, Erik Bjørløw Larsen, Per Runar Thoresen. (leder) I perioden frem til 2017...