Mortensen, Ole Kr. (red):
Vandring langs et vassdrag. Verkenselva og Bremsa fra Konnerud til Sande i fortid og nåtid.

Pris kr. 150,- + eventuell porto  [kjøp]