Unikt innblikk i Konnerud's 2-300 år gamle industrihistorie fra den tid da det jobbet 

4-500 personer i gruvedriften og industrihistorien langs Verkenselva. 

 

Ved forsendelse med Posten fakturerer vi portoutlegg i tillegg til bokprisen.

Bestilling av bøker