Historisk vandring

Historisk vandring

Teatergruppe ”Det Dramatiske Selskab” gjennomførte en historisk vandring gjennom gamle industriområder på Konnerud. Erik Bjørløw – Larsen ledet vandringen og var historieferteller, han har utgitt boken om Jarlsberg Verk og Christen Hickman. Det ble en spennende...
Årsmøte i september

Årsmøte i september

Årsmøte ble gjennomført 9.september 2021 og flere nye personer har kommet inn i mange av historielagets oppgaver. Historielagets formål er å verne om kulturminner, samle muntlige og skriftlige tradisjoner om liv og arbeid i eldre tider og spre kunnskap om fortiden....

Rønnehuedagen på Vestskogen

Det var foredrag, søndag 30 mai med Jonn Ryghseter, om boplasser, bosettere og navnsetting. Hvorfor heter det Brennvinnsmyr, Brillene eller Spannslokka. Dammyr-plassen har vært bebodd siden 1833 og helt frem til i dag, med mye historie. ( maks 50 personer i.flg...
Vestskogjegerne på Vestskauen 1944-45

Vestskogjegerne på Vestskauen 1944-45

Mange av oss har hørt om Vestskogjegerne på Vestskauen under krigen, men få av oss kjenner til bakgrunnen og hvordan oppholdet var der inne. • Hvorfor og hvordan kom de dit? • Hva gjorde de der? • Hvordan bodde de? • Hvordan hadde de det? Sammendrag av det jeg har...

Husk årsmøte 9. september

Styret i Skoger og Konnerud Historelag besluttet å utsette årsmøtet som var fastsatt til 8.april 2021 på Sørvangen. Årsmøte blir nå 9.september kl. 19.00 på Sørvangen. Saker til årsmøte sendes Styret innen 24.8.2021 I 2020 hadde vi også årsmøte i starten av september,...