Æresmedlemmer

Skoger og Konnerud Historielag har fem æresmedlemmer:

  • Jørgen Borge (1916 – 2003) som ble utnevnt i 1993
  • Nils Otto Larsen som ble utnevnt i 1993
  • Goro Halden som ble utnevnt i 1995
  • Per Runar Thoresen som ble utnevt på årsmøtet 27. mars 2014
  • Reidar Halden som ble utnevt på årsmøtet 27. mars 2014

Jørgen Borge var med i laget fra starten i 1975, var aktiv i mange komitéer gjennom årene og var «museumsbestyrer» for bygdesamlingen på Mellom-Borge i mange år. Han bodde selv på nabogården Vestre Borge.

Nils Otto Larsen var formann i laget fra 1981 til 1990. Han var leder av gruveutvalget fra 1977 til 1991 da gruveutvalget ble «omdannet» til Stiftelsen Konnerudverket med Nils Otto Larsen som daglig leder – noe han fortsatt er (januar 2012).

Goro Halden har skrevet rundt 15 historiske skuespill som er fremført av Det Dramatiske Selskab i de fleste år fra 1979 til 1999. Hun har også laget sketsjer, skrevet dikt og prologer, vært kunstnerisk leder, skuespiller og sydame.

Per Runar Thoresen har hatt mange verv i laget gjennom årene. Han var sekretær i styret gjennom 8 år og med i valgkomiteen i 6 år. I årene som sekretær var han å regne som fast prosjektleder for Vestskogdagen. Han har vært med i redaksjonskomiteen for Historielagsnytt gjennom mange år – også som redaktør av medlemsbladet (noe han også er nå i 2014). I tillegg deltar/deltok han i dugnadsarbeidet på Rønnehue og som medlem av rådmannens rådgivende komite for nye gate- og stedsnavn på vegne av laget.

Reidar Halden har i de senere årene (dette skrives i 2014) i særlig grad engasjert seg som prosjektleder for restaureringen av Skjeldrumsaga og leder av Sti- og boplasskomiteen. Tidligere har han vært med i styret i 11 år som styremedlem, 2 år som nestformann og 2 år som varamedlem. Sammen med Ole Kr. Mortensen sto han bak utgivelsen av boka «Vandring langs et vassdrag» som ble utgitt av daværende Skoger Historielag i forbindelse med 25-års jubileet for laget i 2000. Han har (selvsagt) også bidratt med en rekke bilder både til Historielagsnytt, andre utgivelser i regi av Historielaget og til bildesamlingen – spesielt i de årene han var medlem av Fotokomiteen.

 

aeresmedlemmerv2