Siden Vestskogjegernes celler ble forlatt 7. mai 1945 har det vært stor interesse, mystikk og spenning over det som foregikk der inne. Mange setter stor pris på den årlige minneseremonien i HV- regi ved bautaen ved Lauvkolltjern, et arrangement Skoger og Konnerud Historielag også har engasjert seg i.

Skoger og Konnerud Historielag (SKH) har ved flere anledninger i Historielagsnytt beskrevet tilværelsen til de ca. 60 ungguttene som lå der inne på forskjellige celler det siste krigsåret. SKH har opp gjennom årene bidratt med kunnskap og vedlike-hold/merking av cellene.

Etter krigen ble cellene merket med relativt anonyme metall-skilt. Senere,- på slutten av nittitallet merket Historielaget cellene med laminerte oppslag med korte beskrivelser av celle-virksomheten.

Vær og vind og skiftende årstider tærer på slik merking og tiden var inne for merking på nytt med mer moderne og mer holdbar kvalitet.

Det hadde derfor oppstått et behov for NYMERKING av cellene. Historielaget har sett dette behovet og tok i 2021 tak i den krevende jobben.

Styret i (SKH) gav oppdraget til Sti og Boplasskomitéen som i nært samarbeide med KUMIN-gruppa tok fatt på den krevende jobben.

Forberedelser ble gjort, og flotte solide skilter med værbestandig tekst i kortversjon, kart og GPS-angivelser ble produsert hos en anerkjent «vernet» bedrift og ble i løpet av våren 2022 satt opp på følgende steder:

Celle, 1, 2, 3, 4 og 5 samt Hovedkvarteret i Vitamindalen.

Celle 5 og 6 («Russerleiren») nær Prestvannet og ved flyslippet på Høgmyr.

Nytt skilt ved Minnebautaen hvor det også finnes en QR-kode som henviser til Historielagets hjemmeside med mer info. om Vetsskogjegerne.

Skilter med nødvendig materiell er bekostet av Skoger og Konnerud Historielag.

For de spesielt interesserte, kan en nå med dagens GPS utstyr fornemme atmosfæren og historien som skjedde der inne det siste krigsåret.

Tekst: Per Runar Thoresen

 

Kart med celleposisjoner

 

Celle 2: som ligger nærmest bautaplassen. Hans Myhre og Erik Bjørløw-Larsen har satt opp skiltet Skilt ved bautaplassen der Minnesbautaen står. Tom Hayden setter skiltet på plass.