Det har sneket seg inn en feil på side 31 i siste utgave av Historielagsnytt. 
Riktig telefonnummer til Maria Björck er 913 10 112.