I samarbeid med de syv historielagene i kommunen arrangerer avdeling for Kunst og kulturarv et åpent temamøte på Drammensbiblioteket, den 7. november kl. 17-19. Tema vil være «lokal industrihistorie» og det er historielagene selv som vil fortelle om tidligere generasjoners samfunn og levekår – og kanskje bidra til å bedre forstå vår egen tid.

Temamøtet vil gi en generell beskrivelse av starten på industrialiseringen i Drammensområdet, samt dypdykk i, blant annet Berger og Fossekleven fabrikker, Drammen jernstøperi & mekaniske verksted og Solberg spinderi.

Møtet arrangeres av avdeling Kunst og kulturarv i Drammen kommune i samarbeid med: Berger historielag, Drammen historielag, Eiker historielag, Nesbygda historielag, Skoger og Konnerud historielag, Svelvik historielag og Tangen og Åskollen historielag.