Malmveitur 2023

Malmveitur 2023

Til Medlemmer og andre interesserte. Mange husker at vi i fjor åpnet ny Malmveitrase fra Nikkerud til Eidsfoss. Planen var at det i år skulle arrangere en ny tur i regi av Turistforeningen, men av forskjellige årsaker må dette utgå i år. I stedet  har noen frivillige...