Vi hadde Teams-møte 12. januar 2022.

Det var 4 navnesaker, og en nyoppstartet navnesak om naturreservatet Leitjernområdet

på Vestskauen.

Her ble det forslått at navnet skulle skrives som det uttales lokalt : Leitjenn

Vei 6001 – Sykehustomta   – Jacob Borchs gate 

Skhist foreslo Helseparken

Bernt Ingvaldsens vei – Transformatorgata

Vei 6002 – Øvre Solbergelva vest – Ulverudgata 1

Wølloveien ( fra gården Ulverud nederst til Wøllosletta helt øverst

Vei 6003 – Bergveien 6  ( mot  Gamle Riksvei )

Nedre Bergveien

Gangvei 9001 –  Gang- sykkelvei Øvre Strøm – Øvre Strøm 18

Strømsmetten

 

For Veinavnkomiteen i Drammen kommune

for Skoger og Konnerud Historielag

Torill Juel

Skoger, 28. mars 2022