Komiteens medlemmer: Erik Bjørløw-Larsen, leder, Hans Gundesø og Tore Skjeldrum.

Komiteen fikk 20. januar 2021 i oppdrag av styret, etter forespørsel fra AS Selvik Bruk, «å fornye informasjonstavlene ved hjemmefront-cellene» på Vestskauen. Prosjektet er gjennomført, og vi viser til nedenstående rapport, som tidligere er sendt til styret.

RAPPORT FRA PROSJEKT «HJEMMEFRONT- CELLENE» 2021

Prosjektet med fornyelse av informasjonstavler ved hjemmefront-cellene på Vestskauen ble satt i gang med Sti- og boplasskomiteen som «iverksetter».

Det ble uoppfordret etablert et «cellelag» bestående av Tom Hayden og Per Runar Thoresen, som tok tak i prosjektet. Kunnskap og erfaring fra arbeid i Kulturminnekomiteen og Malmveikomiteen kom til nytte.

Alle ni tavlene er levert fra Asker Industrier og er supplert med QR-kode til historielagets hjemmeside, for mer informasjon.

Tavler er satt opp på «flydroppet» ved Høgmyrene, ved Bautaen og cellene tre, fem og seks. Snø ødela for tidsplanen, men de fire siste tavlene vil stå på plass til våren, slik sett anser vi at prosjektet er vel i havn.

Det er mye og godt arbeid, som er utført, derfor en stor takk til Cellelaget Tom, Per Runar og Hans Myhre, som forsterket laget ved oppsetting av tavlene.

Komiteens direkte deltagelse i arbeidet ble derfor liten, men oppdraget er fullført.

Drammen, 1. mars 2022

Erik Bjørløw-Larsen/Sti- og boplasskomiteen.