Velkommen til årsmøte 2023

Velkommen til årsmøte 2023

  Årsmøtet i Skoger og Konnerud Historielag avholdes på Sørvangen torsdag 23. mars kl. 19:00 Program: Årsmøtesaker i henhold til vedtektene. Her kan du laste ned vedtektene. Vi serverer kaffe og kaker ved møtets begynnelse. Loddsalg i pausen.  Gratis...

Veinavnkomiteen i Drammen Kommune 2022

Vi hadde Teams-møte 12. januar 2022. Det var 4 navnesaker, og en nyoppstartet navnesak om naturreservatet Leitjernområdet på Vestskauen. Her ble det forslått at navnet skulle skrives som det uttales lokalt : Leitjenn Vei 6001 – Sykehustomta   –...

Kumingruppa

Kumingruppa har vært i virksomhet siden 2013  og er navnet på en gruppe oppnevnt av SKH-styret /Drammen Kommune hvis mandat var å registrere tekniske kulturminner. Medlemmer: Tom Hayden, Erik Bjørløw Larsen, Per Runar Thoresen. (leder) I perioden frem til 2017...

Sti- og boplasskomitéen

Komiteens medlemmer: Erik Bjørløw-Larsen, leder, Hans Gundesø og Tore Skjeldrum. Komiteen fikk 20. januar 2021 i oppdrag av styret, etter forespørsel fra AS Selvik Bruk, «å fornye informasjonstavlene ved hjemmefront-cellene» på Vestskauen. Prosjektet er gjennomført,...