Rønnehue

Boplassen Rønnehue inne på Vestskauen disponeres av Skoger og Konnerud Historielag etter avtale med eieren Selvik Bruk. Plassen er restaurert på dugnad de siste årene, og er nå gjort tilgjenglig for utleie, men kun for voksne medlemmer av historielaget. På Rønnehue arrangerer vi også Rønnehuedagen samme helg som Vestkogjegernes minnedag finner sted ved bautaen på Vestskogen.
Vi arrangerer også historiske vandringer og høstmøte med kulturhistorisk innhold. Skoger og Konnerud Historielag mener å ha et godt tilbud. Noe for deg?

Dugnadskomiteen Rønnehue.

Rapport til Årsmøtet 31.03.22.

Restaurering av Hovedhuset.

Den meget omfattende restaureringen av hovedhuset har nå stått stille i to år p.g.a. koronaen. Gavlveggen mot syd og veggen over inngangen er gjort ferdig med utlekting, montering av asfaltplater, innlegg av isolasjon, bytting av utvendig kledning/vinduer samt maling.

Vi regner med at vi til våren kommer i gang med den andre gavlveggen, og så får vi se hvor langt vi rekker avhengig av værforhold.

Vanlig vedlikehold/tilsyn.

Korona eller ikke. Vanlig vedlikehold må gjøres og i 2021 har våronn og høstonna blir utført på vanlig måte med grasrydding på vollen og innvendig rengjøring samt rydding i skjulet og innbæring av fyringsved.

Møljebordet.

Møljebordet før Jul er vel så populært som dugnaden og etter et selvpålagt koronaopphold tidligere år, gjennomførte vi møljebordet 18. november 2021 med særdeles god oppslutning. Det var mølje supplert med Rakfisk fra lokal/innside leverandør, valgfritt øl (med eller uten) og en gammel drikk som kalles «Gammel Opland». Det ble fortalt at den var funnet innenfor den gamle kledningen, men det var få som trodde på den historien.

 

Bjørn Syvertsen                                               Per Runar Thoresen

Leder                                                                 sekretær/kokk