Historielagsnytt

Vårt medlemsblad – Historielagsnytt – er utgitt siden 1982. Bladet kommer ut to ganger i året. I tillegg til at vi formidler aktiviteter i laget, bringer vi reportasjer fra vårt nærmiljø. Vi tar mer enn gjerne i mot tips til stoff – og gode bilder! Bladet er tilgjengelig i elektronisk form via vårt bildearkiv på Internett. Det er alle utgaver fra og med 2008 som ligger der.

Vi ønsker at medlemmer kan sende oss bilder med litt tekst, gamle dokumenter, brev som de finner på loft eller kjeller og vi kommer gjerne hvis du/dere har noe spennende og fortelle.

Vi hadde håpet at flere hadde sendt bilder av stabbur på gården sin, eller hos en bekjent. Skriv på byggeår og info.

Vi takker for innsendte bidrag, men vi ønsker oss flere!

 

Distribusjonsutvalget

Distribusjonsutvalget er Historielagets «sesongarbeidere». Utvalget har bestått av Hans Myhre, Knut Ingar Samuelsen og Per Runar Thoresen. (leder)

Utvalget trår i kraft så snart Historielagsnytt er ferdig trykket.

Oppgaver: Hente bladene på trykkeriet, sette på ca. 500 adresseetiketter, sortere bladene i 14 distribusjonsområder på Konnerud og i Skoger.

Videre sørge for at bladbunkene blir levert til de rodeansvarlige (10 på Konnerud og 4 i Skoger) som fordeler direkte ut i medlemmenes postkasser.

Ca. 150 blader leveres til Posten som sender ut til adresser utenfor Konnerud og Skoger bydeler. De fleste går til nabokommuner, men også til en del adresser rundt omkring i landet.