Bildet forteller historie

Fotogruppa samler og registrerer bilder fra våre to bydeler, og det historiske bildearkivet har nå passert 5.000 bilder (inkusive mange bilder fra våre arrangementer og skuespill gjennom årene). Fotogruppa tar i mot bilder fra alle situasjoner, hendelser og miljøer. De blir digitalisert og lagt ut i vår bildeløsning på Internett. Gruppa stiller seg til disposisjon for foreninger o.a. med hensyn til visning av bilder. Medlemmer kan selv se på bildene via menypunktet «Historiske bilder».