På Mellom Borge i Skoger har vi vår bygdesamling.
Der har vi over 520 gjenstander fra dagliglivet på landsbygda, inkludert jordbruksredskap.

Bygdesamlingsgruppa har i 2022 og 2023 rustet opp samlingen.
All redskap i kjelleren ble tatt ut og vasket, nytt gulv ble lagt og hyller kom på plass så redskapen ble mer synlig.

Plakater med QR-koder på redskap er også i ferd med å komme på plass. Disse gir tilgang til mer informasjon og eventuelt videosnutter som viser bruk av redskapen.

Bygdesamlingen i 1. etasje og i kjelleren er nå tilgjengelig for skoleklasser, foreninger og alle som er interessert.

Vi mener et besøk på bygdesamlingen er interessant læring for skoleverket. Bygdesamlingsgruppa er stolt av å vise frem samlingen, og ønsker alle velkommen.

Ta kontakt så møter vi opp. bygdesamlingen@skhist.no