Årsmøte i september

Årsmøte i september

Årsmøte ble gjennomført 9.september 2021 og flere nye personer har kommet inn i mange av historielagets oppgaver. Historielagets formål er å verne om kulturminner, samle muntlige og skriftlige tradisjoner om liv og arbeid i eldre tider og spre kunnskap om fortiden....

Rønnehuedagen på Vestskogen

Det var foredrag, søndag 30 mai med Jonn Ryghseter, om boplasser, bosettere og navnsetting. Hvorfor heter det Brennvinnsmyr, Brillene eller Spannslokka. Dammyr-plassen har vært bebodd siden 1833 og helt frem til i dag, med mye historie. ( maks 50 personer i.flg...