Vestskogjegerne på Vestskauen 1944-45

Vestskogjegerne på Vestskauen 1944-45

Mange av oss har hørt om Vestskogjegerne på Vestskauen under krigen, men få av oss kjenner til bakgrunnen og hvordan oppholdet var der inne. • Hvorfor og hvordan kom de dit? • Hva gjorde de der? • Hvordan bodde de? • Hvordan hadde de det? Sammendrag av det jeg har...

Husk årsmøte 9. september

Styret i Skoger og Konnerud Historelag besluttet å utsette årsmøtet som var fastsatt til 8.april 2021 på Sørvangen. Årsmøte blir nå 9.september kl. 19.00 på Sørvangen. Saker til årsmøte sendes Styret innen 24.8.2021 I 2020 hadde vi også årsmøte i starten av september,...

Vårtur til Norsk Folkemuseum må avlyses

Alt gikk ikke som planlagt i 2020, vårturen ble utsatt for et virus og måtte avlyses! Dessverre plages vi fortsatt av dette også denne våren. Vaksine har kommet rekordraskt, men foreløpig i alt for små mengder. Tidligst i løpet av mai kan vi håpe at de over 65 år...