Quizkvelden må avlyses

Quizkvelden må avlyses

Styret har bestemt å avlyse quizkvelden, som er planlagt på Skogvang 18.2. Vi har håpet i det lengste at vi skulle fått gjennomført denne kvelden, men ser nå at det ikke kan forsvares. Valgkomiteen er igang med å se på hvem som er på valg, de oppfordre medlemmer som...
Quizkvelden må avlyses

Quizkvelden avlyses

Styret har bestemt å avlyse quizkvelden, som er planlagt på Skogvang 18.2. Vi har håpet i det lengste at vi skulle fått gjennomført denne kvelden, men ser nå at det ikke kan forsvares. Valgkomiteen er igang med å se på hvem som er på valg, de ønsker å oppfordre...