Årsmøtet er utsatt

Styret i Skoger og Konnerud Historelag har besluttet å utsette årsmøtet som en følge av myndighetenes anbefalinger om tiltak for å begrense spredningen av coronoa-viruset. Når nytt møtetidspunkt er fastsatt, vil det bli gitt beskjed her på hjemmesiden vår, på Facebook...