Årsmøtet 2013

Årsmøtet holdes på Sørvangen torsdag 25. april kl. 19.00. (forslagfristen utløp 11. april)   Program: Årsmøtesaker i henhold til vedtektene. Vurderinger omkring sentrale saker for laget. Visning av bilder fra vårt bildearkiv hvis tiden tillater det.   ...