Årsmøtet 2012

 Årsmøtet 2012 ble holdt 23. april med god oppslutning.Protokoll fra møtet er lagt ut på våre medlemssider her.Du må logge inn som medlem for å få tilgang til protokollen.