Skjeldrumsaga – aktiviteter

Dugnadssesongen 2012 er startet opp på Skjeldrumsaga. Målet for sesongen er å starte opp saga for demonstrasjonskjøring og kle ferdig rommet i underetasjen som skal brukes til et lite skog- og sagbruksmuseum under slagordet «fra plante til plank». Du...