Distribusjonsutvalget - Årsmøtet 31.03.22.

Distribusjonsutvalget er Historielagets «sesongarbeidere». Utvalget har bestått av Hans Myhre, Knut Ingar Samuelsen og Per Runar Thoresen. (leder)

Utvalget trår i kraft så snart Historielagsnytt er ferdig trykket.

Oppgaver: Hente bladene på trykkeriet, sette på ca. 500 adresseetiketter, sortere bladene i 14 distribusjonsområder på Konnerud og i Skoger.

Videre sørge for at bladbunkene blir levert til de rodeansvarlige (10 på Konnerud og 4 i Skoger) som fordeler direkte ut i medlemmenes postkasser.

Ca. 150 blader leveres til Posten som sender ut til adresser utenfor Konnerud og Skoger bydeler. De fleste går til nabokommuner, men også til en del adresser rundt omkring i landet.

 

Rodeansvarlige pr.31.03.22.

Rode

Navn

Rode

Navn

1

Erik Grinderud

8

Knut Ingar Samuelsen

2

Roar Thoresen

9

Per Runar Thoresen

3

Otto Martin Tollefsen

10

Bjørn Syvertsen

4

Randi Raaen

11

Tore Syvertsen

5

Tom Hayden

12

Hans Myhre

6

Runar B. Nilsen

13

Bodil Bråthen

7

Tone Sverresson Ørmen

14

Inger Johnsrud

16.02.22

Per Runar Thoresen/Leder