Styret i Skoger og Konnerud Historelag har besluttet å utsette årsmøtet som var fastsatt til 8.april 2021 på Sørvangen. Det er ikke lov å samles i denne tiden og vi må følge myndighetenes anbefalinger. Valgkomiteen har gjort alt klart, men de som sitter på verv som egentlig har valgt å gå ut, må sitte på disse til årsmøte blir gjennomført. Arbeidet i de forskjellige komiteene har vært minimal, så vi gleder oss til aktiviteter og møter kan gjennomføres som før.I 2020 hadde vi årsmøte i starten av september, vi håper på det i år også, slik at de som har takket ja til nye oppgaver i foreningen, kan komme igang. Når nytt møtetidspunkt blir fastsatt, vil det bli gitt beskjed på hjemmesiden og på Facebook og i en mail til medlemmene.