Styret i Skoger og Konnerud Historelag besluttet å utsette årsmøtet som var fastsatt til 8.april 2021 på Sørvangen. Årsmøte blir nå 9.september kl. 19.00 på Sørvangen.

Saker til årsmøte sendes Styret innen 24.8.2021

I 2020 hadde vi også årsmøte i starten av september, de som har takket ja til nye oppgaver i foreningen, kan komme igang etter årsmøte.