Vi minner om at forfallsdatoen for medlemskontingenten var 20. januar.

Betal i nettbank eller med en giro til:

Skoger og Konnerud Historielag

Konto: 2310.21.21554 (kontonr. i annonsen i Historielagsnytt er feil).

Kontingenten er kr. 200,- per medlem. Tidligere familiemedlemskap (som ikke kan nytegnes) skal betale kr. 250,- per år.