Betalingsanmodning2

 Betal i nettbank til:

Skoger og Konnerud Historielag

Konto: 2310.21.21554 (kontonr. i annonsen i Historielagsnytt er feil).

Du kan legge inn betalingen i nettbanken med forfall før 20. januar 2016.

Kontingenten er kr. 200,- per medlem. Tidligere familiemedlemskap (som ikke kan nytegnes) skal betale kr. 250,- per år.