ÅRSMØTET HOLDES PÅ SKOGVANG TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 19.00
Årsmøtet holdes på Skogvang siden det skal foretas ombygging på Sørvangen.
 
For de som ikke er helt sikre på hvor Skogvang ligger, finnes et kartutsnitt fra området ved Skoger kirke nedenfor. Bygningen med krysset på er kirken. Skogvang er vist med den bredeste røde pila.
Videre nedenfor finnes et bilde av Skogvang. (Kartet er hentet fra www.norgeskart.no)
Skogvangx
Skogvangbilde.