hammerdammen

Søndag 13.oktober kl.13.00

 
Innvielse av Tursti Verkenselva
 
Legg søndagsturen 13. oktober til området Sletta-Hammerdammen!
Søndag 13.10 åpner første del av Tursti Verkenselva. Møt opp ved Hammerdammen – ved Verksveien – og bli med på åpningen.
Den gamle vekteren vil hoie og guide i turstien slik at man kan bli kjent med den gamle industrien som lå langs elva på 1700-tallet.
Kom og bli nærmere kjent med Der Fleiss, Forsynshammeren, Haabet Verk og Hammerdammen. Se informasjonstavlene langs stien!
Aktiviteter og servering for både barn og voksne.
Konnerud Rotary er arrangør.