Søndag 26. mai
 
Velkommen til:
 
 
Minnebautaen
Kl. 12.00 Samling ved Vestskogjegernes minnebauta.
Velkomst i regi av Heimevernet v/kaptein Andreas Devlin.
Minnetale
Alle ved bautaen ønskes velkommen til Rønnehue.
 
 
Rønnehue
Kl. 12.30 Serveringen åpner med gratis kaffe, vafler og kake. Salg av brus.
Kl. 13.15 Erik Juel, forstmester i Selvik Bruk, forteller om historien bak Selvik Bruk, dagens drift og tanker om fremtiden.
Kl. 14.00 Reidar Halden, historielaget boplassleder, kåserer om Rønnehues historie og historielagets tilknytning til stedet.
Kl. 15.00 Arrangementet avsluttes.
 
 
Ta med noe å sitte på. Andorsrudgrinda åpner kl. 9.00 og stenger kl. 17.00. Avtal gjerne med familie/kjente å kjøre sammen innover.