Teatergruppa "Det Dramatiske Selskab" inviterer til historisk vandreteater på Konnerud. Det blir vandring langs Verkenselva hvor det var betydelig industrivirksomhet for over 200 år siden. Vandringen starter ved Konnerudhallen og går til Hammerdammen, Grevens gård, Granstad og opp til Stordammen. Turen vil ta ca. to timer. Underveis vil det være guiding og fire små skuespill/tablåer med historisk innhold knyttet til stedene. Deltakelse i vandringen vil koste kr. 50,- per person. Barn under 12 år skal ikke betale. Vandringen vil bli gjennomført fire ganger:

Tirsdag 28. august kl. 18.00, onsdag 29. august kl. 18.00, lørdag 1. september kl. 16.00 og søndag 2. september kl. 16.00.

Alle interesserte er velkomne som deltakere!