Årsmøtet 2012 ble holdt 23. april med god oppslutning.
Protokoll fra møtet er lagt ut på våre medlemssider her.
Du må logge inn som medlem for å få tilgang til protokollen.